Logo SCENES NLOp St. Walrick worden diverse afvalstromen gescheiden. Samen met jullie zetten wij ons in om zo veel mogelijk herbruikbare materialen uit het afval te behouden. Dit zijn namelijk waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Jullie kunnen hier aan bijdrage door het afval te scheiden. Zo halen we er samen uit wat er in zit. Wij scheiden de volgende soorten afval:

* Onze afvalverwerker kent geen afvalscheiding. Doordat al ons afval gezamenlijk wordt opgehaald worden GFT, textiel, vet, plastics en drinkverpakkingen niet apart ingezameld. Wij hopen dat in de toekomst onze afvalverwerker deze afval stromen wel gaat scheiden zodat wij nog meer afval kunnen recyclen.

Op ons milieuplein, nabij De Hut, staan verschillende containers waar jullie je afval in kunnen deponeren. Wij vragen jullie om het juiste afval in de juiste container aan te bieden zodat geen vervuiling van de gescheiden afvalstromen ontstaat. Bij iedere container staat vermeld voor welk soort afval de container bestemd is. Mocht een container vol zijn, meld dit dan bij de kampstaf. Zij zullen er voor zorgen dat de container wordt geleegd.

milieuplein

Afval = grondstof
Afval of vuilnis zijn stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar zich wil ontdoen. Weggooien is doorgaans wettelijkniet toegestaan tenzij dit gebeurt in een afvalbak. Het afval dient door een erkende afvalinzamelaar te worden opgehaald. Deze afvalinzamelaar zal afhankelijk van de eigenschappen en herkomst van het afval een verwerkingsmethode kiezen. In tegenstelling tot vroeger wordt nog maar een klein deel gestort op een stortplaats. 

Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid en diversiteit van het afval enorm toegenomen. Daarnaast nam het aandeel schadelijk tot zeer schadelijke stoffen flink toe. Doordat afval ongecontroleerd werd gedumpt en op verlaten plekken werd verbrand, nam de druk op het milieu toe. De gevolgen hiervan werden voor mens en natuur steeds meer merkbaar. In de jaren 70 van de 20e eeuw kwam er een kentering in het beleid. Door de toenemende milieu-impact en het toegenomen bewustzijn van de schaarste van grondstoffen werd het afvalbeleid gericht op bescherming van het milieu en op hergebruik. Met de introductie van de Ladder van Lansink werd richting gegeven aan de ideale verwerking van het afval. De voorkeursvolgorde was: 

  1. Preventie
  2. Hergebruik
  3. Verbranden
  4. Storten

Tegenwoordig komen bij storten en verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie nog maar zeer beperkt schadelijke stoffen als dioxines, fijn stof, kwik en andere zware metalen vrij. Verbranden van afvalstoffen is alleen nog toegestaan indien aan strenge regels wordt voldaan. Tegenwoordig wordt ruim 80% van het afval nuttig toegepast/hergebruikt. 

Als (huishoudelijk) afval verbrand wordt, mag de stroom die hiermee wordt opgewekt in 2008 voor 48% als groene stroom worden geboekt vanwege de biomassa in het afval. Vanwege de fossiele oorsprong moet de overige 52% als "grijze" stroom worden geboekt. 

Om zuinig te zijn op onze planeet en de bijdrage aan de afvalberg te beperken, vragen wij iedereen om de hoeveelheid afval zo veel mogelijk te beperken. Wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet weg te gooien.

Om hier een voorbeeld aan te geven is het gebruik van wegwerp plastic, zoals zakjes en rietjes, op St. Walrick niet toegestaan.

Hier onder is een overzicht opgenomen waarin staat welk afval tot welke afval stroom behoort. Naast de door ons gescheiden afval zijn hier ook de overige afvalstromen opgenomen om aan te geven hoeveel afval opnieuw gebruikt kan worden. Wij hopen in de toekomst meer afvalstromen te kunnen scheiden.

Papier en karton:

Alles wat van papier en karton is. Denk aan kranten en reclamefolders, maar ook aan verpakkingen. Drankenkartons en pizzadozen mag u niet aanbieden (in drankenkartons bijv. zit een plastic of aluminium laagje).

Glas:

Wilt u glas weggooien, dan kunt u dit in de glasbak storten. Glas mag voortaan met restjes én deksels in de glasbak. Statiegeldflessen kunt u in bij een winkel inleveren. Glas kan oneindig hergebruikt worden. Door het recyclen van glazen flessen en potten besparen we veel grondstoffen en energie.

 Metalen:

Onder metalen worden alle soorten metalen verstaan. Denk hierbij aan blikjes van frisdranken en blikken waar voedsel in heeft gezeten. Ook andere metalen dienen apart ingezameld te worden.

Spuitbussen en verfblikken behoren niet bij de metalen die wij inzamelen.

 Asresten:

Asresten zijn de resten die overblijven na het stoken van een kampvuurtje of een bbq. Deze resten dienen apart te worden ingeleverd op de daarvoor aangegeven positie. De As-bak. 

 Klein chemisch afval:

Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu zoals schoonmaakmiddelen, verf, medicijnen, batterijen, spaar-, tl- en ledlampen. Batterijen kunnen bij ons ingeleverd worden, de andere producten dien je mee naar huis te nemen.

Restafval:

Restafval is al het afval dat overblijft na het scheiden van het recyclebare afval (zoals oud papier, plastic verpakkingen, gft-afval, textiel en glas).

Grofvuil:

Grofvuil is afval dat niet in een vuilniszak past en niet in een container past. Dit afval dient u weer mee te nemen naar huis en het daar af te voeren. 

Electrische apparaten:

Elektrische apparaten zijn apparaten die alleen functioneren op batterijen, een accu of een elektrische aansluiting. Deze apparaten dient u mee te nemen naar huis en het daar op de juiste wijze af te voeren. Afgedankte apparaten bevatten veel kostbare grondstoffen zoals edelmetalen en kostbare grondstoffen. Door de apparaten te recyclen kan voorkomen worden dat veel natuur wordt verwoest omdat nieuwe mijnen gemaakt moeten worden voor de specifieke grondstoffen.