St  Walrick Logo SCENES NLDe olie en gasvoorraden zijn een keer op en de prijzen breken regelmatig records. Het gebruik van duurzame energiebronnen is daarom voor Scoutingkampeerterrein St. Walrick vanuit milieu oogpunt en om financiële redenen niet meer weg te denken. Bij de nieuwbouw van De Hut in 2009, is gekozen voor een combinatie van houtvergassing en het door zonnewarmte verwarmen van het water. Dit vanwege de efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Het warme water wordt in de zomer voornamelijk gebruikt voor de douches en in de winter voor het verwarmen van het gebouw. Hiermee heeft St. Walrick zich onafhankelijk gemaakt van gasleveranciers en kan het systeem volledig CO2 neutraal draaien.

Zonnewarmte

St  WalrickOp het dak van de loodsen naast de Hut, liggen zonnecollectoren ter grootte van 70 m2. Deze zonnecollectoren vangen zonnewarmte op. Via een warmtewisselaar wordt de zonnewarmte opgeslagen in twee grote watertanks, de zogenoemde buffers. Deze buffers hebben samen een inhoud van ca 4.000 liter water. Dit is voldoende om dagelijks 250 kampeerders te laten douchen. Zodra warm water nodig is wordt koud leidingwater met behulp van een warmtewisselaar op een hoge temperatuur gebracht, waarna het bij de douche vermengd wordt tot een temperatuur van 36 graden. Omdat er geen warm tapwater in een boiler op voorraad is krijgt legionella geen kans.

Zonne-energie

In 2019 hebben we een aantal PV panelen neergelegd, waardoor we het grootste gedeelte van ons electriciteitsverbruik zelf opwekken.

Houtvergassing

 Als de zon onvoldoende warmte levert, kan de houtvergasserketel worden aangestoken. In de houtvergasserketel wordt onbehandeld afval hout, kaphout en snoeihout verbrand. Deze verbranding is zo efficiënt dat er bijna geen as ontstaat tijdens de verbranding. Het hout wordt zo heet dat het bij een temperatuur van ca 1.300 oC vergast en verbrandt. Het kap- en snoeihout komt van het eigen terrein en wordt in overleg met staatsbosbeheer gekapt en gesnoeid.

Watertemperatuur

De kampstaf kan het hele systeem online monitoren en aanpassen. In het schema Energievoorziening Scoutingkampeerterrein St. Walrick, kun je op elk moment zien hoeveel kW  warmte energie wordt opgewekt door de zon. Daarnaast kun je zien wat de watertemperatuur is van het water op een aantal plaatsen in het systeem. De meetwaarden worden elke minuut ververst. Je kunt dus voordat je naar St. Walrick vertrekt voor je kamp, bekijken hoeveel energie de zonnecollectoren leveren.