Kom je met een grote groep kinderen kamperen, dan tref je hier een aantal extra wetenswaardigheden aan. Scoutingkampeerterrein St. Walrick is op de eerste plaats een kampeerterrein. Dit houdt in dat kamperen centraal staat en dat je een goed dagprogramma en avondprogramma dient aan te bieden aan je kinderen.

Gebruik van grote tenten
Grote groepen maken veelal gebruik van grote, eventueel gehuurde, tenten. Deze worden regelmatig opgezet door tentenverhuurders. Met deze tentenverhuurders hebben wij wisselende ervaringen. Daarom verzoeken wij het volgende:

 • Meld zo spoedig mogelijk na de reservering de naam van de tentenverhuurder aan, door middel van een e-mail aan Info. Onze voorkeur gaat uit naar Bressers Tentenverhuur;
 • Informeer de tentenverhuurder dat zij pas het terrein mogen betreden nadat hierover sluitende afspraken zijn gemaakt met de kampstaf of met de beheerder, Roel van Leeuwen;
 • Indien er goede afspraken zijn gemaakt, is het mogelijk dat de tentenverhuurder met de auto het kampeerveld oprijdt. Let op: de overige auto’s met bagage, materiaal enz. mogen niet het veld op;
 • Schade aan het terrein wordt op de opdrachtgever verhaald.

Feesten
Als de grote tent er dan staat is vaak de volgende stap: een groot feest in deze tent. Voordat je begint met de organisatie van dit feest, geven wij graag een aantal richtlijnen:

 • Versterkte muziek en verkopen van alcoholische drank is niet toegestaan zonder vergunning van de gemeente Heumen. Het aanvragen van een vergunning is duur en ingewikkeld. Een kopie van de vergunning moet tijdig bij ons worden ingeleverd. Als wij een week voorafgaande aan de activiteit geen kopie van de afgegeven vergunning hebben ontvangen, dan betekent dit dat het feest niet kan doorgaan.
 • Na diverse experimenten met flessen; dikke flessen en plastic glazen is duidelijk dat alleen plastic glazen worden getolereerd.
 • Aggregaten en generatoren zijn niet toegestaan.
 • Er zijn meerdere elektriciteitspunten op het terrein. Het is mogelijk voor grote groepen om hiervan gebruik te maken. De aanvraag verloopt als volgt: je dient eerst een reserveringsverzoek in via de website, daarna kun je electriciteit aanvragen bij de beheerder Roel van Leeuwen. De beheerder maakt de afspraken over het tarief voor de electriciteit.
 • Maak vooraf afspraken over het aansluiten van bijvoorbeeld een bar op de drinkwatervoorziening. Houd rekening met kosten voor het bemonsteren van het water.
 • Maak van te voren afspraken over het alcohol gebruik door de kampeerders en door de leiding, bijvoorbeeld:
  • drink alleen in de tent, ga niet over het terrein lopen met een biertje in de hand;
  • zorg dat er toezicht is;
  • stop met schenken voordat er overmatig alcohol gebruikt wordt.
  • er dient voldoende controle te worden uitgevoerd door de organisatie van het feest. Minimaal twee, maar liefst meer leidinggevenden zijn compleet nuchter.
 • Maak van te voren afspraken over de verwijdering en verdere uitsluiting van personen die zich misdragen.
 • Het kamp en het feest is voor de kampeerders, daarom zijn bezoekers van buiten niet toegestaan.

Auto’s
Ons scoutingkampeerterrein heeft beperkte mogelijkheden om auto’s te parkeren. In principe worden per veld 2 parkeerkaarten uitgegeven. Komt de groep met meer auto’s, dan zal je zelf oplossingen moeten zoeken. Je kunt bijvoorbeeld besluiten te parkeren op het openbare parkeerterrein achter het pannekoekenhuis.
Het parkeren van grote vrachtwagens of trailers op het terrein is niet toegestaan op grond van de gemeentelijke verordening. Ook het plaatsen van containers is niet toegestaan.
Zoals eerder al staat beschreven, mogen er geen auto’s over de kampeervelden rijden. Voor het vervoer van bagage- en materiaal naar de velden, zijn karren aanwezig.
Tip! Informeer vooraf de kampeerders hierover. Dat voorkomt discussies op het terrein. Geef bijvoorbeeld aan: alle persoonlijke bagage die je meeneemt moet je zelf dragen.
De aanhangers worden door de kampeerders zelf handmatig naar de velden geduwd. Als hulpmiddel hiervoor is een zogenoemde knobbelkar aanwezig.

Afval
In het overnachtingtarief is de afvoer van een redelijke hoeveelheid afval inbegrepen. Grote groepen hebben echter vaak extra afval. Dit is niet bij de huurprijs inbegrepen.
Aan het eind van de kampeerperiode wordt afgesproken wat een redelijke hoeveelheid afval is. Uitgangspunt hierbij is redelijkheid en billijkheid. Als er meer vuil afgevoerd moet worden dan zijn deze kosten voor jullie zelf. Het teveel aan afval kun je ook meenemen en zelf afvoeren in je woonplaats.
De hoeveelheid afval kan beperkt worden door flessen en karton/papier apart in te zamelen. Dozen moeten uit elkaar worden gehaald (plat maken). Op het terrein is tijdens het hoogseizoen een glas- en papiercontainer aanwezig. Huisafval moet in vuilniszakken in de container worden gegooid. Volg hierbij de aanwijzingen van de kampstaf. Door regelmatig aanstampen kan er vaak meer afval in de container dan men denkt.