De inhoud van www.stwalrick.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Scouting Nederland garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren

Privacy Statement

Scoutingkampeerterrein St. Walrick vraagt bij uw reservering enkele persoonsgegevens. Deze gegevens worden slechts gebruikt om uw aanmelding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze gegevens vallen nu onder de AVG. Scoutingkampeerterrein St. Walrick is onderdeel van Scouting Nederland. Voor meer informatie over hoe Scouting Nederland hiermee omgaat verwijzen wij naar de volgende link: https://www.scouting.nl/privacy