U kunt een reserveringsverzoek indienen via deze website. U ontvangt een mail, de zogenoemde reserveringsbevestiging, waarin de met u gemaakte afspraken worden vastgelegd. 

Binnen twee weken dient u:

  • de reserveringsbevestiging getekend te retourneren aan het secretariaat

Binnen vier weken dient u:

  • de aanbetaling te voldoen die in de reserveringsbevestiging staat vermeld.

Uw reservering vervalt, indien wij niet tijdig de getekende reserveringsbevestiging en de aanbetaling hebben ontvangen. Wij houden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de afgesproken kampeervelden. Uiteraard wordt u daar zo spoedig als mogelijk is over geïnformeerd.

Annuleren:

Het is mogelijk dat u uw reservering annuleert.

Doet u dit binnen 3 maanden na dagtekening van de bevestiging dan wordt de aanbetaling minus € 15,00 administratiekosten terug betaald.

Doet u dit meer dan 3 maanden na dagtekening van de bevestiging tot 1 maand voor aankomst dan vervalt de aanbetaling en vindt geen teruggave plaats.

In de periode van minder dan 1 maand tot en met de datum van vertrek wordt de volledige som in rekening gebracht zoals vastgesteld op de reserveringsbevestiging.

Financiën:

U betaalt per persoon per nacht.

In 2023 is het overnachtingstarief voor leden van Scouting Nederland € 3,70 per persoon per nacht. Voor overige kampeerders bedraagt het tarief € 5,80 per persoon per nacht. Voor kinderen onder de 2 jaar worden geen kosten in rekening gebracht. De tarieven zijn inclusief btw.

De tarieven gelden voor het lopende kalenderjaar. In Januari worden op de website de nieuwe geldende tarieven vermeld.

Voor grote tenten worden extra kosten in rekening gebracht, hier vallen ook tipi’s onder.

Tot 4 maanden voor aanvang van de kampeerperiode kunnen de aantallen nog kosteloos naar beneden bijgesteld worden. Bij het begin van de kampeerperiode vindt de eventuele verrekening plaats waarbij wordt uitgegaan van minimaal 80% van de kosten zoals staat vermeld in de reserveringsbevestiging.

Eventuele meerkosten dienen ter plekke te worden voldaan. Pinnen op het terrein is mogelijk.

Beheerteam Scoutingkampeerterrein St. Walrick

2023