Aankomst
Na aankomst dient u zich te melden bij de Hut (houten gebouw). Daar wordt u welkom geheten door de kampstaf, ingeschreven, uw betaling gecontroleerd en de weg gewezen naar uw kampeerveld. Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van deze kampregels.

Aankomst- en vertrektijden
Op het terrein is kampstaf aanwezig tijdens de weekenden in het voor- en naseizoen en tijdens de gehele zomervakantie. Komt u een weekend kamperen en u komt op vrijdagavond, dan bent u vanaf 19.00 uur welkom. Op zondag heeft u het terrein tot 15.00 uur tot uw beschikking.

Komt u gedurende de zomervakantie kamperen dan bent u op de dag van aankomst vanaf 13.00 uur welkom en op de dag van vertrek heeft u het terrein tot 12.00 uur tot uw beschikking.

Terreinen
Op het terrein zijn alleen de paden toegankelijk. Honden moeten zijn aangelijnd. Na zonsondergang en voor zonsopkomst is het terrein, en het omliggende natuurreservaat, niet toegankelijk voor wandelaars. Graven in het terrein is niet toegestaan. Het gebruik van een kettingzaag is niet toegestaan.

Auto’s
Ons terrein ligt in een natuurreservaat, en daarom is het terrein niet toegankelijk voor auto's. U kunt uw auto('s) parkeren op een van onze parkeerterreinen, bij inschrijving ontvangt u hiervoor parkeerkaarten. Voor het vervoer van bagage en kampeermateriaal zijn karren beschikbaar bij de Hut. Laden en lossen op de paden is alleen toegestaan na overleg met de aanwezige kampstaf. 

Het parkeren van grote vrachtwagens of trailers op het terrein is niet toegestaan op grond van de gemeentelijke verordening. Ook het plaatsen van containers is niet toegestaan.

Aanhangers op de velden
Voor het naar de velden brengen van de aanhangers kan, indien er kampstaf aanwezig is die bevoegd is om op de tractor te rijden, gebruik gemaakt worden van onze tractor. De kampstaf zal dan op uw verzoek en op uw risico uw aanhanger met de tractor naar het kampeerveld brengen. Voor het vervoer van aanhangers over de velden zijn ten alle tijde knobbelkarren aanwezig welke met de hand getrokken dienen te worden.

De dienstdoende kampstaf geeft aan waar de aanhanger gedurende de kampeerperiode gestald dient te worden.

Stoken
Op het terrein mag tot 24.00 uur gestookt worden, indien kampstaf op het terrein aanwezig is, en mits er geen stookverbod van kracht is. Elk veld heeft een eigen stookplek waar kan worden gestookt in een ton. Op diverse plaatsen zijn grotere stookplaatsen aanwezig waar op de stookplaat gestookt kan worden. Bij elk vuur dient een emmer water en een schop aanwezig te zijn. Het vuur mag niet hoger worden dan heuphoogte. Tafelvuren en barbecues dienen te worden geplaatst vlak bij de stookplaatsen. Na afloop van uw verblijf dient de as niet in het bos te verdwijnen, maar kan de ton leeggegooid worden op de asbult in onze “asbak” op het milieuplein. 

Afval
Bij de hut staat een afvalcontainer voor huisafval. Daarnaast zijn ook containers voor papier, glas en metaal aanwezig. In de hut is een batterijenbak aanwezig. Kampversiering, kapotte tenten e.d. dient u zelf mee te nemen en thuis weg te gooien. Als lid van het SCENES netwerk hechten we erg aan het scheiden van afval.

Water
Op diverse plaatsen op het terrein zijn watertappunten aanwezig. Het is niet toegestaan bij deze punten af te wassen, tanden te poetsen e.d. Het water uit de pompen mag niet worden gebruikt als drinkwater en is bedoeld als speelwater. Het is verboden om een tuinslang o.i.d. zonder vooraf schriftelijke toestemming van de beheerder aan te sluiten op ons waterleidingnet.

Foto's & video’s t.b.v. promotionele doeleinden & privacywetgeving.
Foto's, videobeelden of stemopname, gemaakt tijdens uw verblijf en/of tijdens activiteiten van Scoutingkampeerterrein St. Walrick, waar leden van uw groep op staan, kunnen door Scoutingkampeerterrein St. Walrick worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u hier tegen bezwaar heeft, dient u dit kenbaar te maken. Scoutingkampeerterrein St. Walrick is onderdeel van Scouting Nederland. Voor meer informatie over hoe Scouting Nederland met privacywetgeving omgaat verwijzen wij naar de website 

Rust, muziek & drugs
Van 23.00 tot 07.00 uur dient het rustig te zijn op het terrein. 
Versterkte muziek en megafoons zijn niet toegestaan. Het gebruik van een aggregaat en/ of generator is niet toegestaan.
Conform de richtlijnen van scouting Nederland is het gebruik van (soft)drugs op het terrein niet toegestaan.

Schoonmaak sanitair
De toiletten en douches worden door de kampeerders schoongemaakt. Bij aankomst wordt hiervoor door de kampstaf een rooster opgesteld.

Vertrek
Bij vertrek dient u het kampeerveld en de omringende paden opgeruimd en schoon achter te laten. U dient zich af te melden bij de Hut, zodat de kampstaf uw kampeerplek kan controleren. 

Aansprakelijkheid

  • De leiding van het kampeerterrein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongevallen, diefstal, vermissing of verloren gaan en/ of schade aan goederen en/of bagage van kampeerders.
  • Huurders die eigendommen van Scoutingkampeerterrein St. Walrick beschadigen, dienen de kosten van herstelwerkzaamheden en -materiaal te vergoeden.
  • De beheerder/kampstaf is verplicht al datgene te doen wat een goede instandhouding van de accommodatie, het terrein en het scouting kamperen kan bevorderen. Zij heeft daarom het recht iemand of een hele groep de toegang te weigeren of zijn verblijf aldaar op te zeggen indien iemand zich niet houdt aan de gestelde regels.
  • Kamperen in een bos brengt een bepaald risico met zich mee. Ondanks dat we er alles aan doen het bos zo goed mogelijk te onderhouden, adviseren we dan ook om voordat het kamp opgebouwd wordt goed te kijken waar de tenten neer gezet worden. Het kampeerterrein of diens vrijwilligers, zijn niet aansprakelijk voor schade opgelopen door bijv. teken, eikenprocessierups of vallende boomtoppen etc..

Beheerteam Scoutingkampeerterrein St. Walrick 2022